PRENUMERATA
 
Mus rasite

Youtube

 

Mus aplankė:

Privatumo politika

Pirkimo taisyklės » Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

 Kokius asmens duomenis tvarkome ir kodėl? 

Atliekus prekių užsakymus interneto svetainėje adresu www.hdmedia.lt arba sutikę gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus (naujienšlaiškius) mūsų interneto svetainėje, kartu pateikiate savo asmens duomenis. Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame žemiau išvardytais tikslais:

 

HDMEDIA.LT paskyra

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Pirkimui reikalinga informacija: vartotojo vardas, vardas, pavardė, el. paštas, kontaktinis telefono numeris, pirkėjo ir gavėjo (jei užsakytas prekes gauna kitas asmuo) adresas, paskyros slaptažodis (nebūtinas).

Pirkimo sutarties su Jumis sudarymas ir vykdymas

Jūs taip pat galite prisijungti prie HDMEDIA.LT paskyros mūsų interneto svetainėje. Paskyros kurti nebūtina, tačiau turėdami ją galėsite sekti užsakymo būseną, o sekančio pirkimo metu nereikės pakartototinai  įvesti savo asmeninių duomenų.

Pateikdami asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų, iš karto juos ištaisykite.

Statistinė analizė

Mes taip pat tvarkome Jūsų apibendrintus asmens duomenis statistiniais tikslais, nes šie duomenys padeda mums kurti statistinio pirkėjo paveikslą, o išsiaiškinus HDMEDIA.LT narių poreikius –  koreguoti prekių pasiūlą.

 

1.2.Tiesioginė rinkodara prenumeruojantiems naujienlaiškius svetainėje

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Vardas, el. paštas, el. pašto sąveika  (informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada ir kiek kartų jis buvo perskaitytas / atvertas, ar jis buvo persiųstas, kokia operacinė sistema ir el. pašto serveris (jo vieta) buvo naudojami).

Tvarkome asmens duomenis, remdamiesi Jūsų sutikimu.

Siųsti Jums naujienas apie prekes ir paslaugas, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą galime tik tuo atveju, jeigu sutinkate gauti šią informaciją.

Jeigu sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote).

Atsisakyti tiesioginės rinkodaros (naujienų gavimo) galite spustelėję atsisakymo nuorodą laiške arba susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais: info@hdmedia.lt

Registruodamiesi tiesioginės rinkodaros pasiūlymams, jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.

 

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate juos užsisakydami prekes HDMEDIA.LT svetainėje, kuriate HDMEDIA.LT paskyrą, susisiekiate su mumis, užsisakote naujienlaiškį.

 

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

 Jūsų asmens duomenys HDMEDIA.LT  paskyroje saugomi 5 metus nuo paskutinio prekių užsakymo.

Duomenys, pateikti užsisakant tiesioginės rinkodaros pranešimus interneto svetainėje, bus saugomi tol, kol pageidausite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo paskutinės sąveikos su naujienlaiškiu.

 

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

 

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:

-           Įmonėms, su kuriomis dirbame

Asmens duomenys yra atkleidžiami įmonėms, kurios teikia mums paslaugas. Tai yra naujienlaiškių siuntimo įmonės ir siuntų pervežmo bendrovės. Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią Jūsų asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat.

-          Kita

Ginčų atveju galime perduoti Jūsų duomenis teisės konsultantams.

 

Asmens duomenų apsauga

Su Jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai:

Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribose.

 

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises:

-          teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir prieigą prie savo duomenų;

-          teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;

-          teisę ištrinti savo asmens duomenis. Ši teisė negalioja, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;

-          teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė galioja, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis Jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį;

-          teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;

-          teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;  

-          teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;

-          teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

 

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais: info@hdmedia.lt

 

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

 

Privatumo politikos pakeitimai

Reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2018 m. gegužės 31 d.

 

Kontaktinė informacija

 

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis:

Internetinės parduotuvės HDMEDIA.LT savininkė – Inga Zaurakaitė, įmonės kodas 47912030853. Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (21.26.) -332- 2826  (Pajamų rūšis /kodas - 93)
Korespondecijos adresas - Fabijoniškių g. 13-42, Vilnius, tel. 868540412, el. paštas info@hdmedia.lt.